De koude grot: een verhaal van toewijding

Story of Devotion

Buiten de stad Xi’an bij de Da Yan Boeddhistische Pagoda, is een grot met een bord Gu Han Yao oftewel “Oude Koude Grot-Woning”. Eenvoudige uitgehouwen grotwoningen zijn karakteristiek voor de noordelijke hoogvlakten van China, maar deze specifieke grot is de plek waar een jonge vrouw ooit bijna twee decennia op de terugkeer van haar echtgenoot wachtte. Haar verhaal van toewijding en doorzettingsvermogen werd keer op keer doorverteld gedurende de Chinese geschiedenis, en menige zucht van bewondering werd gelaten bij het zich voorstellen van de armoede en eenzaamheid die zij moest verduren.

Een vrouw met wilskracht 

Onze heldin Miss Wang was een jonge vrouw met een zeer hoge sociale status. Zij was het kroonjuweel van een rijke familie die in de hoofdstad woonde ten tijde van de Tang Dynastie. En zij zou spoedig met een gelijkwaardige man trouwen – althans, zo hoopten haar ouders.

Het verhaal van de schoonheid van Miss Wang en haar volwassen worden, had zich reeds door de stad verspreid. Toen de grote dag gekomen was, de dag van het ceremoniële werpen van de geborduurde bal– een eeuwenoude traditie om bruid en bruidegom samen te brengen door de hand van het lot – arriveerden alle welvarende jongelingen van heinde en verre om zich te presenteren. Vol ongeduld wachtten vader en moeder Wang op het grote moment van hun geliefde dochter; echter voordat het werpen begon, had zij bij toeval een geleerde ontmoet met de naam Xue Rengui.

Tijdens hun eerste ontmoeting had zij al gezien dat Xue een buitengewone uitstraling bezat die hem onderscheidde van alle andere verkiesbare vrijgezellen. En hoewel zijn versleten kleding bevestigde dat hij tot een lagere klasse behoorde, onthulde hun korte ontmoeting zijn uitstekende vaardigheden in de krijgskunst, het gedrag van een  gentleman en zijn bekendheid met de klassieken. Wat haar echter het meest raakte was zijn vriendelijkheid en zorgzaamheid voor anderen.

Wat de geleerde betreft, Xue vond dat zij de delicate schoonheid van een prinses had, maar niet op een fragiele manier; zij had de gracieuze houding van de hogere klassen, maar zonder de arrogantie. Echter toen hij ontdekte dat zij dé Miss Wang was, voelde hij zich ontmoedigd omdat een gewone man als hij nooit een match voor haar kon zijn.

Hoewel hij het niet verwachtte, vertelde Miss Wang’s intuïtie haar dat hij een waardige kandidaat was. Toen ze haar beslissing had gemaakt, richtte zij de zijden bal heel bewust.

De winnende vangbal maakte haar vader boos. Zijn kostbare dochter trouwen met een haveloze bedelaar? Hoe kon zij hem zo onteren? Wat zouden mensen van haar zeggen? Wat zouden mensen van hem zeggen? Zij zou al hun voorouders te schande maken! Maar het meisje was vastbesloten in haar keuze. Vader Wang werd woedend en verbande haar uit de familie.

Een waardige man

Wie was deze man voor wie een nobele vrouw alles opgaf ? Xue Rengui was afkomstig uit een familie van de elite; toen zijn vader echter een vroege dood stierf, restte de jongen voor het grootste deel van zijn jeugd slechts een boerenleven. Maar dit schrok Xue niet af van hogere aspiraties. Hij werkte ijverig om zowel de boeken als de krijgskunsten onder de knie te krijgen. Maar op dat moment – zoals bleek uit zijn versleten kleren – moesten de educatie en vaardigheden van Xue nog ten gelde gemaakt worden. De talenten van de jonge geleerde bleven verborgen tot zijn toekomstige vrouw zich aan hem beloofde.

De ultieme toewijding

Na hun huwelijk bracht het nieuwe echtpaar hun dagen door in een grot-woning op de hoogvlakte. Afgesneden van de bruidsschat leidden zij een teruggetrokken en sober leven. Echter, de jonge vrouw wist dat haar echtgenoot gezegend was met talenten die het land konden helpen. Zij moedigde hem aan naar de hoofdstad te reizen om de keizerlijke examens af te leggen en een waardige loopbaan te gaan volgen. Zij verzekerde hem dat zij het thuis wel zou redden. Hij maakte voorbereidingen om te vertrekken en de grote examens af te leggen. Zij maakte voorbereidingen om thuis in de grot te blijven wachten. Maar niets had haar kunnen voorbereiden op de lange tijd die haar echtgenoot weg zou blijven.

Zoals zijn vrouw had aangevoeld, deed Xue het uitstekend in de examens. Maar in die tijd was het koninkrijk in gevaar, en met zijn pas verdiende honneurs werd Xue opgedragen een expeditie te leiden tegen het rebellenleger aan de westelijke grenzen.

In de loop der tijd bleek Xue een dappere en vaardige generaal. Tijdens een gewonnen veldslag in Liaodong ontdekte Keizer Taizong zelf Xue’s talenten. “Ik probeer nieuwe generaals te vinden om militaire zaken aan toe te vertrouwen, en geen enkele kan aan jou tippen”, zei hij, “Ik ben gelukkiger jou te hebben gevonden, dan Liaodong te hebben gewonnen”. (Uit de Oude Tang Annalen.) Xue diende uiteindelijk als een belangrijke generaal tijdens het bewind van twee keizers.

Ondertussen bleef zijn vrouw in de verlaten grot. Eerst ontving ze af en toe nieuws van haar echtgenoot, maar gedurende een hele lange tijd verloor ze elk contact met hem. Gereduceerd tot strikt overleven en door bitterkoude winters vechtend, hield de eenzame vrouw haar geloof in leven: haar echtgenoot had haar niet vergeten en zou op een dag terugkeren. Haar bezorgde moeder bezocht haar van tijd tot tijd in het geheim, om wat hoognodig voedsel en geld te brengen. Zij probeerde ook haar dochter te overreden op te geven en terug naar huis te komen, maar zonder resultaat. De bruid zou thuis op haar echtgenoot blijven wachten tot hij terugkeerde.

Haar opoffering was niet tevergeefs. Achttien jaar later kwam Xue terug als een invloedrijke generaal van het keizerlijke leger. En werd het echtpaar eindelijk herenigd.

Verschillende versies van dit klassieke verhaal werden van generatie op generatie doorgegeven. De onzelfzuchtige en dappere heldin is de belichaming van de traditionele Chinese vrouw met al haar waarden. Dit seizoen brengt Shen Yun 2018 de geest van dit verhaal tot leven op het moderne podium in het dansvignet Toewijding.

 

Shen Yun 2018 toert nu langs meer dan 150 steden over de hele wereld. Voor voorstellingen en tickets zie www.shenyun.com/tickets. 

De Mogao Grotten van Dunhuang
De Mogao Grotten van Dunhuang
De Shaolin monniken
Houyi en Chang'e, de Godin van de maan
De Godin van mededogen: Bodhisattva Guan Yin