De Udumbara bloem

Volgens Boeddhistische geschriften is de udumbara een heilige bloem die uit de Boeddha rijken komt. De naam van de bloem komt uit het Sanskriet en betekent “veelbelovende bloem van de hemel”. Het is  van het meest pure wit, niet besmet door de kleuren uit de wereld.

Het geschrift uit Mahayana Boeddhisme De Lotus Soetra beschrijft het als:

“Een mythische bloem, eenmaal  in de 3.000 jaren bloeiend,

de komst van de Koning van het Gouden Wiel aankondigend.”

Een ander Boeddhistisch geschrift, Huilin Phonetics and Interpretations, beschrijft het als volgt:

“De udumbara is het resultaat van voorspellende en bovennatuurlijke fenomenen; het is een hemelse bloem die niet in de aardse wereld gevonden  kan worden. Als de Koning van het Gouden Wiel neerdaalt naar de menselijke wereld, zal de bloem zich manifesteren, de verschijning van deze grote deugd en zegen volgend.”

In 2005 werd de udumbara bloem plotseling gezien op Boeddha standbeelden in Zuid Korea, bij de Yongjusa tempel in de provincie Gyeonggi en bij een tempel op de Meru berg in de provincie Zuid Jeolla. Sindsdien zijn meerdere waarnemingen van de udumbara bloem over de hele wereld gemeld.

Shen Yun’s dans De Udumbaras Bloeien gaat over dit fenomeen.

De dichter Li Bai
Hemelse scènes
Monnik Ji Gong
De dichter Li Bai
Reis naar het Westen