Ne Zha - de meest ongewone jongen in de Chinese mythologie

Ne Zha

Net als alle jongens werd Ne Zha uit zijn moeders schoot geboren. Maar dat is dan ook wel waar alle vergelijking met andere jongens ophoudt.

In het westen is Ne Zha niet zo bekend, maar voor Chinezen is zijn naam al eeuwenlang een begrip. Hij speelt in allerlei zaken een rol: van mythologie tot technodansen, van populaire films tot literaire klassiekers zoals de ‘Posities van de Goden’ en ‘Reis naar het westen.’

Volgens de legende begon het allemaal 3.000 - 4.000 jaar geleden tijdens de Shang dynastie in noordoost China. Een militaire bevelhebber, Li Jing, wachtte vol spanning op de geboorte van zijn derde kind. En hij had wel reden om gespannen te zijn – zijn vrouw was drie en een half jaar zwanger geweest.

De nacht voordat de weeën op gang kwamen, droomde vrouwe Yin dat ze een daoïstische onsterfelijke zag die met een magische daoïstische kwast over haar buik veegde. Hij vroeg haar het kind te accepteren dat aan haar werd toevertrouwd en hem “Ne Zha” te noemen.

De volgende dag schonk vrouwe Yin het leven aan een grote ronde bal vlees - eigenlijk precies een gehaktbal. Haar echtgenoot schrok en was teleurgesteld. Hij vermoedde dat de anomalie van demonische aard was en trok zijn zwaard. Hij haalde uit naar de vleesmassa, doorboorde die oppervlakkig, waardoor tot zijn verbazing een volgroeid levendig kind tevoorschijn kwam: Ne Zha.

Kort daarna zocht een daoïstische onsterfelijke hen op die aanbood om de jongen als zijn discipel aan te nemen. Beide ouders stemden toe. De daoïst gaf Ne Zha vervolgens een magisch voorwerp: het Kosmische Wiel (qian kun lun).

Ne Zha maakt een boze draak kwaad

Het werd al snel duidelijk hoe sterk Ne Zha’s vermogens waren. Op een warme dag zocht Ne Zha de koelte op van een nabijgelegen zee. Hij wist nog niet hoe krachtig zijn magische voorwerp was toen hij zijn hoepelvormige kosmische wiel, dat zo zwaar was dat een gewone sterveling het niet kon tillen, pakte en ermee rondzwaaide waardoor de zeebodem op grote diepte begon te beven.

De bevingen die door Ne Zha werden veroorzaakt, brachten het onderwaterpaleis van de drakenkoning van de oostzee in beroering. De drakenkoning werd er kwaad om en liet een van zijn verkenners uitzoeken wie of wat de chaos veroorzaakte.

Toen de verkenner erachter kwam dat Ne Zha, een jongetje nog, de boosdoener was van de ongeregeldheden aan de kust, verwachtte hij hem makkelijk te kunnen doden. Maar Ne Zha sloeg de verkenner met één slag van zijn kosmische wiel dood. Toen de drakenkoning hierachter kwam, stuurde hij zijn favoriete zoon uit om Ne Zha aan te pakken. Ne Zha doodde ook hem.

De drakenkoning was zo woest dat hij zwoer om Ne Zha’s misdaden te melden aan de jade keizer - opperheerser van de hemelse en aardse rijken. Ne Zha stormde echter snel naar de poorten van het paleis van de jade keizer, zodat hij daar voor de drakenkoning aan kwam. Door onzichtbaarheidsamuletten te gebruiken, kon hij de drakenkoning overrompelen en hem een paar klappen uitdelen voordat hij de jade keizer te spreken kreeg.

Wat Ne Zha misschien wel zo innemend maakt is, los van zijn ongelooflijke vermogens, de uitbundige, speelse persoonlijkheid van deze tijdloze volksheld. Uiteindelijk zijn het figuren zoals Ne Zha die ons uitnodigen in een wonderlijke wereld te stappen, een wereld waarin de horizon van wat menselijk gezien mogelijk is, wordt verlegd, en altijd ten goede.

Hoe de Keizer naar de maan reisde