Mythistorie: Yu de Geweldige beheerst de wateren

Zo rond 3.000 v.Chr. teisterde een enorme vloed het Rijk van het Midden, waarbij stortregens hele heuvels en valleien onder water zetten. Jaar na jaar verloren massa’s mensen huis en haard en waren gedwongen om naar bergpieken te vluchten.

Na halsstarrig aandringen van zijn adviseurs, stelde de keizer een ver familielid genaamd Gun aan om de aanhoudende vloed te bedwingen. Gun bouwde negen jaar lang dammen en dijken om het water te versperren. Maar zijn inspanningen bleken tevergeefs: het water steeg gewoon almaar hoger. De situatie leek onoplosbaar.

Rond deze tijd koos de ouder wordende keizer zijn opvolger: Shun. Toen Shun de troon besteeg, bereisde hij zijn rijk en kwam tot de conclusie dat Gun niet in staat was om de vloed te beheersen. Gun werd ontslagen en vervangen door zijn zoon Yu.

Indrukwekkende toewijding

Toen Yu deze belangrijke missie kreeg, veranderde hij zijn vaders methodiek grondig. Met een select gezelschap assistenten reisde hij persoonlijk het hele land door om de geografie te bestuderen, en hoogtes en rivierlopen in te meten. Hij werkte samen met het voetvolk aan het uitbaggeren van rivierbodems waardoor rivierlopen geopend werden en vloedwater afgevoerd kon worden naar de oceaan. Hij bouwde ook een kanalensysteem zodat het water gebruikt kon worden om de velden van de boeren te besproeien.

Yu werkte 13 jaar lang trouw door. Men zei dat hij zo lang in modderwater stond, dat al zijn beenhaar van zijn huid gewreven werd; en dat hij zo lang onder een verzengende zon werkte, dat zijn huid donkerbruin kleurde; en dat hij zo lang rivierbeddingen uitbaggerde dat zijn handen onherkenbaar vereelt waren. Maar na 13 jaar extreem hard werken, kon het hoogwater die de mensen al twee generaties lang plaagde eindelijk worden beheerst.

Het verhaal wil ook dat toen hij van huis ging om zijn verplichtingen na te komen, Yu vier dagen daarvoor was getrouwd. Tijdens de jaren dat hij het land doorreisde, kwam hij drie keer toevallig langs zijn huis. Toch stond Yu zichzelf een bezoek aan zijn familie niet toe. Hij was bang dat hij het werk zou vertragen en kwam zelfs niet thuis toen hij zijn pasgeboren zoon hoorde huilen.

De mensen voelden zoveel respect en eerbied voor Yu dat ze hem het epitheton “de Geweldige” gaven. En keizer Shun was zo onder de indruk van zijn werk dat hij de troon aan hem gaf. Yu de Geweldige vervolgde met het instellen van een dynastiek bewind door de eerste dynastie in de Chinese geschiedenis te stichten: de Xia.

Het oude China was een land waar zowel goden als stervelingen leefden en zo ontstond een goddelijke geïnspireerde cultuur. En daarom zijn de vroegste Chinese geschiedenis en mythologie geheel met elkaar vervlochten. Onze nieuwe serie “Mythistorie” laat u kennis maken met de belangrijkste figuren uit China’s wonderlijke legendes.

De Goddelijke Boer uit mythistorie
De Gele Keizer met vier gezichten uit de Mythistorie
Mythistorie begint
De Godin van mededogen: Bodhisattva Guan Yin
Mythistorie maakt muziek