Mythistorie: De legende van het Jaden Konijn

Jade Rabbit

Hoewel koddig, pluizig en wit, is het Jaden Konijn geen gewoon konijn. Met de maan als zijn thuis, is het Jaden Konijn een mystieke en betoverende Oosterse legende. Wanneer het konijn niet bezig is onsterfelijkheidselixers te maken, houdt hij de beeldschone godin Chang'e gezelschap in het Maanpaleis. Van de verschillende legendes die de oorsprong van het Midherfstfestival uitleggen, neigt de vertelling van Chang'e meer bekendheid te genieten, maar wat is het verhaal achter haar gestaarte metgezel?

In Oost-Azië is het Jaden Konijn een wijd verspreid cultureel symbool en de verschillende legendes die met dit oosterse konijn in verband gebracht worden, verschillen van land tot land. Dit is hoe één van de Chinese legendes, een oud Boeddhistisch verhaal, gaat...

De Jaden Keizer vermomde zichzelf in een arme, hongerlijdende oude man en bedelde om voedsel van een aap, otter, jakhals en konijn. De aap verzamelde fruit van de bomen, de otter verzamelde vis uit de rivier. De jakhals stal een hagedis en een pot kwark. Het konijn echter, kon alleen gras verzamelen. Hoewel hij goed wist dat gras niet aan mensen aangeboden kon worden als voedsel, besloot het konijn zijn eigen lichaam aan te bieden en offerde zichzelf op in het vuur dat de man gemaakt had. Maar op de een of andere manier verbrandde het konijn niet. De oude man onthulde zich plotseling als de grootse Jaden Keizer! Geraakt door het onzelfzuchtige offer van het konijn, zond hij hem naar de maan om het onsterfelijke Jaden Konijn te worden.

Dit mystieke Jaden Konijn maakte zijn Shen Yun debuut in 2013 met de dans “Koning Aap verijdelt de Kwaadaardige Pad”. In dit verhaal wil een grote, slechte pad de Tang Monnik verslinden. Maar nadat Koning Aap te hulp schiet, vliegt Pad weg om zich te verstoppen in het Maanpaleis. Daar vindt hij het Jaden Konijn aan het werk – het stampen van kruiden medicijnen tot een magisch elixer met zijn vijzel en stamper.

Wanneer de Maangodin Chang'e verschijnt en het konijn weggebaart, wisselt de pad, die zich de hele tijd verschuild hield, van gedaante naar de gelijkenis van het Jaden Konijn. Het veegt dan wat elixer op zijn gewonde been om het te helen en rent weg met de stamper van het konijn als wapen. Met een kwaadaardige, bewapende, losgeslagen meta-pad wordt het behoorlijk hectisch. Gelukkig ziet Koning Aap met zijn gouden blik door elke demonische façade. Hij verijdelt de pad en redt de dag, retourneert de magische stamper aan het Jaden Konijn en alles eindigt goed.

* * *

Er wordt gezegd, dat als je opkijkt naar de maan, je de contouren van het Jaden Konijn kunt zien die met zijn stamper aan het stampen is. Meer dan gewoon koddig, pluizig en wit, is het Jaden Konijn een symbool voor onzelfzuchtigheid, trouw en opoffering. Dat is misschien waarom het Jaden Konijn op de maan verblijft – zodat, om het even waar we op Aarde zijn, we altijd de ethiek van rechtschapenheid en zelf-opoffering hebben om naar op te kijken.

Dus de volgende keer dat u naar de maan kijkt, denk dan aan het Jaden Konijn dat niets anders dan zichzelf had om aan anderen te geven.

Het oude China was een land waar goden en onsterfelijken samenleefden en een goddelijk geïnspireerde cultuur creëerden. Aldus raakten de oud-Chinese geschiedenis en mythologie volledig verweven. Onze nieuwe “Mythistorie” serie introduceert de hoofdkarakters uit de geweldige legendes van China.

Mythistorie maakt muziek
Mythistorie begint
Drakenkoningen uit de Mythistorie
Houyi en Chang'e, de Godin van de maan