De rebellen van Liang Shan Po

Eén van China’s vier grote literaire klassiekers , De rebellen van Liang Shan Po (ook bekend als het Verhaal van de Wateroever), is geschreven door Shi Nai'an in de veertiende eeuw. Het is een compilatie van volksverhalen vol avontuur, rampspoed, heldendaden en rebellen subcultuur, losjes gebaseerd op een echte rebellengroep uit de Song Dynastie.

Volgens het verhaal ging het land in de elfde eeuw gebukt onder een verschrikkelijke pest, en Keizer Ren Zong beval zijn opperbevelhebber om een geneesmiddel te gaan halen bij een beroemde Daoïstische priester. De bevelhebber deed wat hem was opgedragen, maar toen hij het Daoïstische klooster gevonden had liep het uit de hand. Hij liet per ongeluk 108 Sterren van het Noodlot los.

Deze sterren waren duivelse krijgsheren. Het waren 36 Hemelse Geesten en 72 Aardse Vrienden. Lang geleden waren zij als straf verbannen uit de hemelen, maar hun boetedoening maakte hun  vrijlating mogelijk. Eenmaal ontsnapt naar de mensenwereld reïncarneerden zij als de zogenaamde 108 rebellen van Liang Shan Po, en vormden zij de groep van voorbestemde rebellen uit het boek.

Door hun twijfelachtige oorsprong hadden zij allemaal veel pech in hun leven. Sommigen werden er in geluisd door corrupte ambtenaren, anderen hadden slechte vrienden. Velen werden vluchtelingen na het doden van schurken in gerechtvaardigde woede of na het beschermen van onschuldige mensen. Uiteindelijk leidde het lot tot hun samenkomst op de berg Liang, waar zij zich verenigden als broeders onder het motto: “Rechtvaardigheid terugwinnen onder hemels besluit”.

Song Jiang, de leider van de groep, had één wens: dat de keizer hem en zijn broeders gratie zou schenken. De keizer zag de rebellen echter als een bedreiging en probeerde ze te overweldigen met militaire kracht. Hij bereikte slechts dat de vaardigheden van de groep in martial arts nog verder toenamen, want het waren ervaren vechters, sommige met ongelofelijke krachten.

Nadat de keizer het arrestatiebevel voor de groep had ingetrokken reisden de helden terug naar de hoofdstad. Onderweg slaagden ze er in om de opstand van Fang La te bedwingen, al leden ze daarbij zware verliezen. Slechts 27 van de oorspronkelijke 108 helden overleefden het. Terwijl Lu Zhishen en Wu Song besloten om achter te blijven, bereikte de rest uiteindelijk de hoofdstad waar zij hoge regeringsposten kregen aangeboden door hun vroegere vijanden. Het bleek helaas een valstrik te zijn en ze werden allen omgebracht.

De rebellen van Liang Shan Po  heeft een bonte verzameling kleurrijke personages nagelaten, wiens ogenblikken van heroïek en pech allemaal deel uitmaken van de basis van de Chinese folklore. Personages als de dronken monnik Lu Zhishen, Wu Song die een tijger doodde met zijn blote handen, Lin Chong, “IJzeren Stier” Li Kui en vele anderen. Sommigen zijn zelfs onderwerp van de vaak luchthartige Shen Yun dansen.

Reis naar het Westen
Wu Song verslaat de tijger
Yang Zhi verkoopt zijn zwaard
Wu Song verslaat de tijger
De goed-slechte monnik Lu Zhishen
De Song Dynastie
De Ming Dynastie
Reis naar het Westen