Monnik Ji Gong

Ji Gong werd in de vroege periode van de Zuidelijke Song Dynastie in een rijke familie geboren. Als jonge man sloot hij zich aan bij een Boeddhistisch klooster en nam de naam Dao Ji aan. In tegenstelling tot andere monniken droeg hij slordige en gescheurde vodden, verbrak het verbod op vlees eten, en dronk wijn. Kort gezegd, hij was een karakter op zich, die met zijn eigenaardigheden andere monniken vermoeide. Het leverde hem de bijnaam "Ji de gekke monnik" op, later verkort tot "Meester Ji" of Ji Gong.

Ondanks zijn excentrieke persoonlijkheid was Ji Gong oprecht, zacht van aard, en een zeer volleerd volger van de Boeddhistische leer. Hij stond bekend als iemand die mensen in nood hielp en redde soms zelfs hun leven. Chinese volkslegenden mogen graag de uiteenlopende heldendaden vertellen.

Blokken hout uit een put aan de oppervlakte brengen

Een populair verhaal vertelt dat Ji Gong supernormale gaven gebruikt om blokken hout uit een bron te trekken. Er zou een tempel in Hangzhou gebouwd worden en ze waren wanhopig op zoek naar hout. Het beste hout was alleen in Sichuan te vinden, een provincie 110 kilometer verderop. Vandaar dat de monniken wanhopig waren.

Dat stopte Jo Gong niet. Hij gebruikte zijn krachten om de blokken een voor een te verschepen. De andere monniken stapelden ze op, tot de monnik die de blokken telde plotseling "genoeg!" riep. Ji Gong had al een volgende blok aangetrokken, maar door het geroep van de monnik hield hij ermee op. Het laatste blok bleef half ondergedompeld in de put, waar latere generaties een paviljoen overheen bouwde. Ze noemden het: "Put van de Hemelse Teleportatie".

Het tegenhouden van een vliegende bergtop

En ander verhaal, inspiratie voor de Shen Yun dans Ji Gong Ontvoert de Bruid vertelt over de creatieve manier van de monnik om mensen van opkomend gevaar te redden, zelfs tegen hun wil.

Op een dag liep monnik Ji Gong in de richting van de Linyin Tempel toen er plotseling een rilling over zijn rug liep. Beseffend dat er iets mis was, deed hij onderzoek met zijn helderziend vermogen en zag dat er weldra een stuk bergtop zou loskomen en richting een naburig dorp zou vallen.

Verontrust begon Ji Gong tegen de dorpelingen te schreeuwen dat ze voor hun leven moesten rennen. Maar ze lachten alleen maar en scheepten hem af als "die gekke monnik praat weer onzin". Op dat moment zag Ji Gong een trouwceremonie in het dorp. Hij stormde erheen, greep de bruid, gooide haar over zijn schouder en begon te rennen.

Gealarmeerd riepen de bruidegom en de gasten hun familie en vrienden om de achter de kidnapper aan te gaan. Niet veel later zat het hele dorp hen achterna.

Op het moment dat ze door de poort van het dorp waren gegaan stortte een enorme top van de berg naar beneden en landde met een dreun op het dorp. Gigantische rotsen vlogen in het rond, en verpletterden in een oogwenk daken en gebouwen.

Ji Gong had de bewoners van het dorp gered, maar merkte dat achter in het dorp een klein meisje strompelend was achtergebleven toen een gigantisch rotsblok naar haar toe daverde. Onmiddellijk richtte hij zijn palm richting de rots, dwong het terug met zijn krachten, en redde haar leven.

Dat beroemde rotsblok wordt nu Hangzhou's "Vliegende Top" genoemd. Vandaag de dag kunnen bezoekers de afdruk van een hand aan de voet van de rots gedrukt zien.

De Terracotta krijgers
De dichter Li Bai
De Song Dynastie
De volhardende monnik
De dichter Li Bai
De Udumbara bloem
Hemelse scènes