De Apenkoning en de Vuurberg

Monkey King at Fire Mountain

Eén van de meest geliefde stukken uit de klassieke Chinese roman Reis naar het Westen is het verhaal van de Apenkoning en de IJzeren Waaier Prinses. Generaties lezers hebben zich verheerlijkt met de humor en de fopperij dat in zo veel vormen bewerkt en herverteld is; nu dus ook voor het Shen Yun podium.

We vergezellen onze helden (Aap, Pigsy, Sandy en de Tang Monnik) die westwaarts reizen om de boeddhistische geschriften te halen en mee terug te nemen naar China. Al moe van het lange eind lopen, bemerken ze geleidelijk aan dat de grond onder hun voeten (en poten en hoeven) steeds heter wordt. Als het ondraaglijk wordt, komen ze bij de hittebron aan: een brandende bergketen; lichterlaaie met vlammen die de lucht vullen en de aarde schroeien.

Fire Mountain


Het feitelijke Vuur of de Vurige Bergen in de buurt van de noordelijke rand van de Taklamakan Woestijn in Xinjiang.

Niets groeit in de buurt van de Vuurberg en de berg doorkruisen is duidelijk geen optie. De plaatselijke beschermheilige die dichtbij woont, duikt op om de reizigers te informeren dat deze vlammen gedoofd kunnen worden met het juiste gereedschap: de IJzeren Waaier. Deze waaier is het meest kostbare item van een onsterfelijke prinses, die in de overdadig begroeide en koele Weegbreegrot woont een eindje daar vandaan. Haar waaier zou met een paar bewegingen het verzengende vuur voor altijd kunnen doven.

Aap zegt de anderen snel gedag en gaat op weg om de magische waaier te lenen. Wie kan er weigeren om zelfs zijn meest kostbare bezitting uit te lenen als zo’n nobele pelgrimstocht op het spel staat?

Maar het blijkt dat de IJzeren Waaier Prinses geen moeite heeft om te weigeren. Ze is nog steeds boos over een eerdere ontmoeting met Aap. Ze geeft Aap een koude ontvangst en probeert hem voor de gek te houden met een nepwaaier. Woedend eist Aap de echte waaier. Dus werkt de prinses mee. Ze haalt haar magische wapen tevoorschijn en geeft hem direct een demonstratie… Ze veegt Aap met één groots gebaar ver de vergetelheid in. Ze vindt dat de zaak heel passend is opgelost.

Fire Mountain


Deel één: de IJzeren Waaier Prinses waait Aap weg.

Geweven van palmbladeren en doordrongen met mystieke krachten, kan de IJzeren Waaier de vijanden van de prinses 444.480 kilometer de lucht in blazen. Maar omdat Aap zelf ook behoorlijk fantastisch magisch is, werd hij maar 277.800 kilometer ver de lucht ingezwiept. Uit frustratie schreeuwt Aap het uit, geërgerd als hij is door deze tegenslag.

Maar Aap heeft geluk, want hij landt op een berg die bewoond wordt door een bevriende Bodhisattva. De godin begroet Aap en als ze hoort over zijn wanhopige situatie, schenkt ze hem een magische bol (de wind-fixerende pil). Deze bal moet voorkomen dat de waaier van de prinses hem ook maar een centimeter van zijn plaats af waait.

Aap bedankt de godin en springt er weer op af. Met één superradslag vliegt hij terug naar de Weegbreegrot en maakt daar een explosieve entree. Wat begon als een gespannen en plagerige impasse, ontwikkelt zich nu tot een echte vechtpartij.

Aap trekt wat gouden haren van zijn kop en transformeert ze in aapjesklonen die hem helpen om de ondergeschikten van de prinses te bestrijden. De prinses duikt het strijdgewoel in met tweelingzwaarden, voordat ze zich realiseert hoe kwetsbaar ze is tegenover Aap met zijn gouden staf en weer teruggrijpt op haar IJzeren Waaier. Maar deze keer, ongeacht hoe hard ze zwiept, wordt Aap beschermt door de bol van de Bodhisattva. Hij verroert geen vin. Overweldigd capituleert de prinses en geeft ze haar meest kostbare bezit af.

Eindelijk vliegt Aap terug naar zijn nog steeds verzengende meester, de Tang Monnik, en broeders onderaan de Vuurberg. De waaier blijkt zijn naam waardig en met een paar bewegingen dooft de supernormale waaier de immense vlammen. Onze helden vervolgen hun magische reis naar het Westen, maar niet voordat ze de kostbare waaier teruggeven aan de rechtmatige eigenaresse.

En wat betreft de IJzeren Waaier Prinses: Ze dooft geleidelijk aan de boosheid in haar hart en wijdt zichzelf aan haar eigen spirituele cultivatiereis. Uiteindelijk bereikt ook zij verlichting.

Shen Yun 2017 heeft dit dansdrama uit de Reis naar het Westen bewerkt voor het podium vanwege de lengte, het aantal personages en de hoeveelheid apenstreken.

Apenzaken in het Drakenpaleis
De Apenkoning vangt Pigsy. Uit: Reis naar het Westen
De Apenkoning verslaat de Duivel, uit Reis naar het Westen
Reis naar het Westen