De Yang Clan en Mu Guiying - amazones van China

Meer dan duizend jaar geleden werd de Noordelijke Song Dynastie continu binnengevallen en geregeerd door een corrupt en traag hof, wankelend op de rand van vernietiging. Maar één loyale familie had zowel de moed als de dapperheid om het gevecht te leiden - en de dynastie levend te houden.

Sinds de 10e eeuw riskeerde de Yang familie, generatie na generatie, alles om het Midden Koninkrijk te verdedigen. De familie staat sindsdien synoniem aan niet aflatende loyaliteit en zijn erfenis is opgetekend in een collectie verhalen bekend als Generaals van de Yang Clan ("Yang Jia Jiang").

De eerste glorieuze krijger in de familie was Yang Ye, een voormalige generaal in de Noordelijke Han Dynastie. Nadat de Noordelijke Han zich overgeleverd had aan de Song, ging hij onvermoeid verder met oorlog voeren om de jonge grenzen van de dynastie te beschermen tegen de Khitanen, die onophoudelijk vanuit het noorden binnenvielen.

Gevreesd door zijn vijanden, werd de bijnaam van Yang Ye "De ongeëvenaarde Yang" (Yang wudi) voor zijn onverschrokkenheid in de strijd. Zijn grootste moment kwam bij de strategische Great Wall poort, bekend als de Yanmen Pass, toen hij een kritieke strijd tegen een aantal superieure strijdkrachten van de Khitanen won.

Dit veroorzaakte jaloezie bij de andere generaals en Yang Ye landgenoot Pan Mei verliet hem uiteindelijk op het slagveld. Yang Ye werd deze keer overmeesterd, gevangen genomen en stierf een hongerdood.

Yang Ye had acht zonen, en de meest uitzonderlijke was misschien wel Yang Yanzhao. Hij was ook zeer bedreven in de oorlogskunst en net zo dapper als zijn vader. Meer dan 20 jaar lukte het hem om de grenzen van de Song Dynastie veilig te stellen. Zelfs de Khitanen, die Yang Yanzhao als hun grootste vijand zagen, vergeleken hem respectvol met Mizar, de zesde ster van de Big Dipper en noemden hem eerbiedig "Yang de Zesde". Samen met zijn familie vocht Yang Yanzhao voor zijn land tot aan zijn dood op 57 jarige leeftijd.

Maar oorlog eiste een zware tol op de familie en terwijl de binnenvallende strijdkrachten dichterbij kwamen, werd de laatste Yang generaal gedood. Wie kon nu het Midden Koninkrijk verdedigen? Dit was de tijd voor de vrouwelijke Yang krijgers om te schitteren.

De Yang vrouwen werden gevierd als amazones omdat ze net zo moedig waren als de mannen. Yang Ye's vrouw, She Taijun, ging met hem de oorlog in en bleef pas thuis toen ze kinderen kregen. Door scherpzinnige koppeling trouwden hun zonen met getalenteerde vrouwelijke krijgers. Maar misschien was Mu Guiying, She Taijun's aangetrouwde kleindochter, wel één van de bekendste vrouwelijke Yang krijgers.

Het was kleinzoon Yang Wenguang, zoon van Yang de Zesde, die haar trouwde (hoewel in sommige romans Mu's man Yang Zongbao genoemd wordt, nog steeds verwijzend naar dezelfde man). Als getalenteerd tacticus was Mu in staat de Khitanen een zware klap toe te brengen door het breken van hun voorheen onoverwinnelijke "Heavenly Gate Battle Formation."

Mu en haar man echter genoten maar een paar vredige dagen samen. Kort na het verslaan van de Khitanen verrees er een nieuwe macht die de Song Dynastie bedreigde - de Westelijke Xia. Het was in die tijd dat Yang Wenguang, de laatste mannelijke generaal van de familie, werd gedood. Met binnendringers aan de deur en brandende vuurtorens had China geen enkele held meer over. En dus verschenen de heldinnen.

Met aanmoediging van matriarch She Taijun, namen Mu Guiying, samen met haar trouwe meid Yang Paifeng, en alle Yang weduwen de soldaten van de keizer over, versloegen de Westelijke Xia en redde de dynastie.

Het is dit verhaal dat Shen Yun uitbeeldt in Lady Mu Guiying Beveelt de Troepen (2012), gechoreografeerd door Michelle Ren en met muziek van Junyi Tan.