Tang monnik uit Reis naar het Westen

Vraag: Wat hebben Tripitaka, Xuan Zang en Tang Seng met elkaar gemeen?

Antwoord: Het zijn allemaal namen voor dezelfde persoon. Wij zullen hem gewoon Tang monnik noemen.

De Tang Dynastie was een tijd van grote welvaart, militaire dapperheid, religieus pluralisme en een bloeiperiode voor de kunsten en wetenschappen – het wordt vaak als de culturele Gouden Eeuw van China beschouwd. De heilige pelgrimage uit “Reis naar het Westen” begon meer dan dertienhonderd jaar geleden in de hoofdstad van de oude Tang Dynastie Chang'an, wat “eeuwige vrede” betekent.

Het was in die tijd, dat de grote keizer Tang Taizong aan de jonge boeddhistische monnik vraagt op een gevaarlijke reis te gaan. Zijn missie, zou hij ervoor kiezen hem aan te nemen, is over de bergen naar het Westen te reizen, naar wat nu India heet, om daar heilige geschriften te verzamelen en die mee terug te nemen naar China. De monnik gaat akkoord.

Dit is in feite gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Het vergde de historische Tang monnik 17 jaren om zijn reis te voet te voltooien en hij bracht 657 heilige geschriften in het Sanskriet mee terug. Hij spendeerde vervolgens de resterende jaren van zijn leven aan de vertaling er van.

In de roman, net als in de geschiedenis, staat de monnik symbool voor vrome toewijding. Hij komt 81 moeilijkheden te boven, die metaforen zijn voor de beproevingen die een persoon tegenkomt op zijn spirituele pad. Op een bepaald punt bijvoorbeeld, krijgt hij een aanbod om een beeldschone koningin te trouwen en over een land te regeren dat alleen door vrouwen bewoond wordt, en te genieten van rijkdom en comfort voor de rest van zijn dagen. De Tang monnik wijst het af en zet zijn reis voort.

En of dingen nog niet moeilijk genoeg waren, proberen verschillende monsters en demonen hem voortdurend op te eten – een hap van zijn vlees zou volgens geruchten onsterfelijkheid brengen. Gelukkig heeft hij een bijzondere groep bodyguards. Laten we kennis met ze maken, te beginnen met de grootste van allemaal, de ondeugende Apenkoning.

Reis naar het Westen
Hoe het verhaal van de Apenkoning tot stand kwam (uit Reis naar het Westen)
De Apenkoning vangt Pigsy. Uit: Reis naar het Westen
De Apenkoning verslaat de Duivel, uit Reis naar het Westen
Apenzaken in het Drakenpaleis