Houyi en Chang'e, de Godin van de maan

Legendes zijn als stuifzand in de woestijn – voortdurend veranderend, en moeilijk te vatten. Deze legende is niet anders, en er zijn veel verschillende versies.

De Jaden Keizer, de oppergod die de hemel bestuurt, had tien onhandelbare zonen. Op een dag veranderden zij zichzelf in tien zonnen, en hoog vanuit de hemel verschroeiden zij genadeloos de aarde. Omdat hij hun wangedrag niet kon stoppen riep de Jaden Keizer Houyi bij zich, een beroemde en zeer goede boogschutter. De keizer beval deze godheid om zijn zonen een lesje te leren.

Houyi daalde af naar de aarde en zag met eigen ogen hoe er geleden werd. Alles was verdord en levenloos, en de mensen waren wanhopig. In grote verontwaardiging over zo veel onrecht handelde hij meteen. Hij haalde een pijl uit zijn koker en richtte op de zonnen. De eerste viel ter aarde, en de volgende, en nog een. Ten slotte waren negen van de zonen van de keizer dood. Houyii liet nog één zon leven om de aarde licht en warmte te geven.

Toen hij het nieuws hoorde werd de Jaden Keizer razend. Hij verbande Houyi en zijn beeldschone vrouw Chang'e uit de hemel, en maakte ze sterfelijk. Ze werden gedwongen op aarde te leven als gewone stervelingen.

Het stel vond het menselijke leven op aarde verdrietig en zwaar. Ook al was Houyi een held voor de mensen, toch had hij maar één wens: te ontkomen aan de dood die alle stervelingen wacht en terug te keren naar de hemel met zijn vrouw. Zij had ten slotte niets gedaan waarvoor ze zoveel lijden verdiend had.

Gelukkig herinnerde Houyi zich dat de onsterfelijke koningin-moeder van het Westen, die op aarde leefde, een zeldzame voorraad had van een drank die onsterfelijk maakte. Vol verwachting vertrok de boogschutter op een avontuurlijke reis om haar hulp te vragen.

Na talloze moeilijkheden bereikte hij uiteindelijk haar paleis op de heilige berg Kunlun. Toen ze hoorde wat er gebeurd was kreeg de Koningin-moeder medelijden, en ze gaf Houyi twee dingen. Het ene was de drank, het andere een waarschuwing.

“Het drinken van de helft van deze drank geeft eeuwig leven. Maar alle drank tegelijk laat je als onsterfelijke opstijgen naar de hemel.”

De helft voor zichzelf en de andere helft voor zijn vrouw. Het was alles waar Houyi op had durven hopen.

Toen Houyi weer terugkeerde bij zijn vrouw was ze uiteraard buiten zichzelf van vreugde over zijn succes. Maar terwijl haar man even uitrustte van zijn lange en vermoeiende reis, kon ze het niet laten alvast even te kijken naar de drank die hij had meegebracht. Zo graag wou ze weer onsterfelijk worden dat ze zich niet kon beheersen en ze dronk alle drank in één keer op. Al snel werden haar ledematen gewichtloos en ze begon tegen haar wil omhoog te zweven naar de hemel.

Maar als verbannen godheid kon ze daar niet terugkeren. En naar de aarde kon ze ook niet meer. Omdat ze nergens anders meer heen kon zweefde ze naar de eenzame en levenloze maan, waar ze de rest van haar dagen in eenzaamheid sleet. Ze huilde bittere tranen voor haar echtgenoot Houyi, die veroordeeld was om de rest van zijn dagen op aarde te leven als een gewone man.

Het splijten van de berg
Gong - Chinese boog
Top 3 manieren om het Maan Festival in stijl te vieren
Het splijten van de berg
Reis naar het Westen
De rebellen van Liang Shan Po