Waar is Shen Yun gevestigd?

Shen Yun is gevestigd in New York, omdat een renaissance van traditionele Chinese cultuur alleen buiten China kan plaatsvinden.

Dat komt omdat de heersende Communistische Partij de laatste 70 jaar geprobeerd heeft om op systematische wijze de Chinese traditionele cultuur uit te roeien en te vervangen met haar eigen soort cultuur. Campagnes zoals de Culturele Revolutie in de jaren ´60 en ´70 zorgden ervoor dat de traditionele Chinese cultuur en met name het spirituele erfgoed, haast uitgestorven raakte.

Maar in 2006 kwam een groep klassiek opgeleide Chinese artiesten uit heel de wereld bij elkaar in New York. Zij werden verenigd door een gedeelde missie: de traditionele Chinese cultuur nieuw leven inblazen middels de podiumkunsten. Veel van hen bevonden zich op het hoogtepunt van hun carrière of bevonden zich in de top van de podiumkunstwereld in China. Maar ze ontdekten dat een heropleving van de echte traditionele cultuur niet mogelijk was in China – niet onder een regime dat cultuur decennialang had proberen te vernietigen. En dat is de reden waarom zij Shen Yun in New York oprichtten.