Bevat de voorstelling krijgskunsten of kung fu?

Alhoewel de voorstelling geen Chinese krijgskunsten bevat, delen klassieke Chinese dans en krijgskunsten (kung fu of wu shu) wel wat overeenkomsten.

Duizenden jaren geleden, in de tijd dat de Chinese krijgskunsten voor het eerst verschenen, hadden haar salto’s en vechttechnieken een behoorlijke invloed op andere eeuwenoude kunstvormen; waaronder opera en dans. Sommige van de bewegingen afkomstig uit de oorlogvoering werden getransformeerd voor zowel informele feestelijke aangelegenheden als grootse keizerlijke vieringen. Na verloop van tijd ontwikkelden de krijgskunsten en klassieke Chinese dans zich tot de verschillende kunstvormen zoals we ze nu kennen.

In de Shen Yun voorstelling kunt u daarom niet alleen vechtbewegingen zien, maar ook traditionele wapens: stokken, speren, zwaarden etc. die zowel in de krijgskunsten als in Chinese dans gebruikt worden.

(Meer over de overeenkomsten en verschillen tussen klassieke Chinese dans en kung fu)