Over Shen Yun >

  De uitdagingen waar we voor staan

Zal de wereld de Chinese Communistische Partij toestaan de kunsten te dicteren?

Shen Yun Performing Arts is gevestigd in New York en werd in 2006 opgericht door Falun Dafa beoefenaars. De missie van het gezelschap is om middels de podiumkunsten de essentie van de Chinese cultuur te doen herleven, een cultuur die traditioneel beschouwd werd als een goddelijk geïnspireerde beschaving. Aangezien de CCP officieel een atheïstisch regime is, is zij bang voor de vrijheid van expressie die dit kunstgezelschap in het westen geniet.

In 1999 lanceerde de Chinese Communistische Partij (CCP) een vervolging tegen Falun Dafa, een meditatie discipline gebaseerd op de principes waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid (wat is Falun Dafa?). Terwijl Falun Dafa beoefenaars in China nog steeds gruwelijke mishandeling ondergaan, breidde de Partij haar vervolging uit tot buiten China’s grenzen. Dit omvat mede het dwarsbomen van Shen Yun, hetgeen we in dit artikel zullen onderzoeken.

Waarom zou de CCP Falun Dafa beoefenaars buiten China lastig vallen? Het belangrijkste doel is te voorkomen dat zij de tragische realiteit van de vervolging aan de wereld onthullen - maar dit is niet de enige reden. De Partij probeert ook de westerse gemeenschap te infiltreren om zo de mening van de internationale gemeenschap over Falun Dafa te manipuleren. Hier volgen de kanalen die de CCP het meest gebruikt:

 • “We hopen dat iedereen hier de instructies van de ambassade opvolgt” - zei de Chinese ambassadeur Mei Ping in Canada tegen vertegenwoordigers van de studentenvereniging.
  Chinese studentenverenigingen: Op universiteitscampussen wereldwijd staan Chinese studentenverenigingen onder direct toezicht van de Chinese ambassades en consulaten, en ontvangen hiervan financiële steun. Afgevaardigden van studentenverenigingen functioneren als spreekbuizen van de ambassades en voeren periodiek taken uit in opdracht van de CCP, zoals campagnes om misinformatie te verspreiden.
 • Chinese Consul-Generaal in New York tijdens een lokale ondernemers bijeenkomst.
  CHINESE ONDERNEMINGSVERENIGINGEN:Verleid door het vooruitzicht van economisch gewin, zijn sommige overzeese Chinese ondernemersverenigingen onder de controle van Chinese ambassades gekomen, en ontplooien verscheidene acties namens het communistische regime. Een typisch voorbeeld was de reeks van haatmisdaden die in 2008 plaatsvonden tegen Falun Dafa beoefenaars in Flushing, New York: tijdens één incident was de Chinese consul generaal daar aanwezig. Hij spoorde mensen aan tot haat en was persoonlijk mensen aan het dirigeren om anderen lastig te vallen, hetgeen leidde tot fysieke aanvallen op lokale bewoners die Falun Dafa beoefenen.
 • Van zondebok tot propaganda middel: Gedurende de Culturele Revolutie bestempelde de CCP Confucius als “De Nummer Één Schoft.”
  Confucius Instituten: De Confucius Instituten zijn één van de CCP’s belangrijkste propaganda initiatieven in het buitenland. Het regime leidt momenteel meer dan 300 instituten in 93 landen, met als doel 1000 instituten in 2020. Officieel aangesloten bij de Communistische Partij, beweren de Confucius Instituten plaatsen te zijn voor onderwijs en culturele uitwisseling, maar in feite zijn ze een essentieel onderdeel van de facelift van het regimes publieke imago. In deze instituten in het westen bepaalt de CCP wat wel en wat niet onderwezen wordt. Deze scholen hebben aangetoond een platform te zijn voor het indoctrineren van studenten met de versie van de geschiedenis, van cultuur en van actuele zaken in China volgens de communistische Partij. Vermeldingen van mensenrechtenschendingen, massamoorden en etnische zuiveringen worden vermeden.

I. De systematische pogingen van de CCP om Shen Yun te saboteren

Sinds de oprichting van Shen Yun heeft het gezelschap obstakels van de CCP te boven moeten komen, waarbij de communistische Partij haar sabotage strategieën jaarlijks aanpaste.

Het eerste jaar

Toen Shen Yun haar eerste jaar beleefde, zond de CCP zo’n 60 podiumgezelschappen uit om wereldwijd met Shen Yun te concurreren in een poging het onmogelijk te maken voor Shen Yun om financieel te overleven. Aangezien het Shen Yun publiek direct in aanraking kwam met authentieke Chinese cultuur groeide Shen Yun’s populariteit en reputatie desondanks snel.

Het tweede jaar

Gedurende de tweede tournee van Shen Yun, werden China’s podiumgezelschappen door de CCP vereist deel te nemen in haar campagne en te concurreren met Shen Yun. Iedereen die kon optreden werd toegestaan naar het buitenland te reizen. Het belangrijkste doel was een lagere prijs te hebben dan Shen Yun. Vaak werden de concurrerende shows op precies dezelfde data gehouden recht tegenover Shen Yun’s theater. Wederom resulteerde dit in vele gefaalde pogingen en een verspilling van nationale middelen.

Het derde jaar

Tijdens de derde wereldtournee van Shen Yun, stuurde de CCP niet alleen vele gezelschappen uit, maar beval ze haar ambassades en consulaten wereldwijd om theaters onder druk te zetten. Hun afgevaardigden belden, schreven en bezochten daarna theaters in de Verenigde Staten, Azië en Europa, en verzochten hen dringend geen contracten met Shen Yun te tekenen of bestaande overeenkomsten te ontbinden. Ze gingen zo ver met dreigen, dat als de theatermanagers niet zouden meewerken de politieke en economische relaties van China met het land schade zou ondervinden. In vrije landen werd dit voornamelijk gezien als een farce. Contracten werden bijna nooit verbroken en ook deze strategie faalde.

Het vierde jaar

Tijdens Shen Yun’s vierde jaar op tournee, probeerde de CCP een nieuwe tactiek – mensen ronselen die zich als Falun Dafa beoefenaars voordeden. Deze mensen stuurden brieven met een ijlende, onzinnige inhoud naar theaters teneinde de podia een negatieve indruk van Shen Yun en Falun Dafa te geven. Echter, op dat moment hadden theaters al enige jaren met Shen Yun gewerkt en wisten ze precies waar Shen Yun en Falun Dafa voor stonden. Het resultaat? Theaters kregen juist een slechtere indruk van de CCP. De optredens van Shen Yun gingen door zoals gebruikelijk.

Het vijfde jaar

Ten tijde van Shen Yun’s vijfde wereldtournee, verlaagde de CCP - die haar voorgaande tactieken had zien falen - zich nog verder. Er werd met Shen Yun’s tourneevoertuigen geknoeid. In één geval was er een snee gemaakt in de voorband van een bus op een dusdanige manier dat hij niet terplekke leegliep maar op de snelweg onder hoge druk zou ontploffen; gelukkig werd dit tijdens een inspectie ontdekt. Buiten de sporadische ergernis leidde deze strategie niet tot serieuze problemen.

Ondanks deze verschillende tactieken is de CCP niet in staat geweest de optredens te stoppen. Shen Yun gaat nu op wereldtournee met ieder jaar optredens in meer dan 100 steden; de meeste optredens zijn uitverkocht. Ons is verteld dat Shen Yun een sensatie heeft veroorzaakt, en het gaan zien van een Shen Yun optreden is de nieuwste trend geworden. Wellicht dat er na het lezen van dit artikel nog veel meer mensen interesse hebben in het bijwonen van een Shen Yun optreden, en ontdekken waarom één van de zogenaamd machtigste overheden ter wereld zo bang is voor een gezelschap in de podiumkunsten.

II. Beïnvloeding van Chinese studenten om niet-Chinese artiesten te misleiden

Met de toegenomen vraag naar Shen Yun optredens, is Shen Yun natuurlijk in omvang gegroeid en rekruteert zij voortdurend nieuwe artiesten.

In een poging de groei van Shen Yun tegen te houden, hebben Chinese ambassades en consulaten in de Verenigde Staten en in andere landen speciale bijeenkomsten gehouden met Chinese studentenverenigingen. Tijdens deze bijeenkomsten geven zij overzeese Chinese studenten documenten met misleidende informatie over Falun Dafa en Shen Yun. De vertegenwoordigers van het communistische regime benaderen deze jonge studenten als volgt: "Wij vertegenwoordigen ons moederland, dus zorgen wij voor jou en vertellen we je deze dingen voor je eigen bestwil. Ook jij kan ons land helpen tegen diegenen die ons voor schut proberen te zetten. "

Zo worden Chinese studenten niet alleen ingeprent met leugens en haat, maar wordt ook hun vaderlandsliefde misbruikt om leugens in westerse landen te verspreiden. Ze proberen getalenteerde, niet-Chinese artiesten te bedriegen, waardoor deze misvattingen en een negatief beeld ontwikkelen jegens Shen Yun. Zo nu en dan zal dit deze getalenteerde studenten beletten een positie bij Shen Yun te nemen, waardoor ze grote kansen missen.

III. Degenen die misleid worden, zijn de echte slachtoffers

Meer dan 200.000 Chinezen studeren in het buitenland. 

Toen ze in China waren, werden ze door middel van Staat gecontroleerde media, Staat-gerund onderwijs, en persoonlijke ontmoetingen met partijleden voordat ze naar het buitenland reisden, ingeprent met de haat van de Communistische Partij jegens Falun Gong. Nu, in het buitenland, verspreiden vele van deze studenten bewust of onbewust verzinsels; vaak zijn ze zich er niet eens van bewust hoe ze zijn gemanipuleerd om te geloven wat ze nu geloven.

Wanneer vele andere studenten hun Chinese klasgenoten de laster horen herhalen, worden ze gemakkelijk misleid. Als het hen ontbreekt aan financiële middelen om een Shen Yun optreden bij te wonen, is het zelfs nog moeilijker voor hen om te ontdekken wat Shen Yun eigenlijk is. Dus meestal geloven ze de leugens blindelings.

Maar Shen Yun’s groei kan zoveel mogelijkheden scheppen voor deze getalenteerde studenten om hun talenten op het wereldtoneel te vertonen en hen tegelijkertijd financiële zekerheid bieden. Met name in de huidige recessie, waarin meer en meer gezelschappen in de podiumkunsten failliet gaan, kan werken voor Shen Yun een grote kans zijn. Helaas worden deze niet-Chinese studenten misleid door de Communistische Partij en weten zij dit zelf niet eens.

IV. Wat is Falun Dafa?

Waarachtigheid Mededogen Verdraagzaamheid

Zowel China als het Westen kent een lange geschiedenis van kunstenaars die spiritualiteit integreren in hun werk. Vandaag de dag volgen de artiesten van Shen Yun deze traditie. Zij putten inspiratie uit de spirituele discipline Falun Dafa.

Falun Dafa, ook bekend als Falun Gong, is een systeem voor zelfbeoefening dat oud-Chinese leringen combineert met meditatie oefeningen. De belangrijkste tekst is Zhuan Falun, geschreven door de oprichter van Falun Dafa, Li Hongzhi. Het onderricht beoefenaars te leven volgens drie basisprincipes: Waarachtigheid (Zhen 真), Mededogen (Shan 善), Verdraagzaamheid (Ren 忍).

Falun Dafa beoefenen is meer dan alleen meditatie, het is een instelling die gericht is op zelfverbetering en eerst aan anderen denken. Deze kwaliteiten hebben zich geworteld in het dagelijks leven van vele Shen Yun artiesten en zijn zichtbaar in hun artistieke uitingen. Lees verder om meer te weten over de discipline en waarom het zo’n belangrijk deel is van de Shen Yun beleving.

Een oude
Discipline
Herontdekt

Falun Dafa heeft een erfgoed dat duizenden jaren terug gaat in de tijd, toen het bestond als leringen die generaties lang in het geheim van meester op discipel werden doorgegeven. Het werd aan het grote publiek geïntroduceerd toen oprichter Li Hongzhi in 1992 de eerste reeks lezingen over de discipline gaf in zijn woonplaats Changchun, in het noordoosten van China.

De volgende twee jaren reisde hij door China (en later naar Frankrijk en Zweden) en gaf meer dan 50 keer soortgelijke negendaagse cursussen. Gevoed door verhalen over de morele en gezondheidsvoordelen van Falun Dafa, schoot de interesse in de discipline gedurende de volgende paar jaren sterk omhoog. China’s ministerie voor Volksgezondheid schatte dat meer dan 70 miljoen mensen Falun Dafa beoefenden.

 

Vervolging

Op 20 juli 1999 werden duizenden gearresteerd en begon officieel de vervolging.  Wat volgde waren massale arrestaties gepaard met inbeslagname van Falun Gong-gerelateerd materiaal. Tegelijkertijd werd er een nationale propaganda campagne gelanceerd.

Hoe kon zo’n vervolging ontstaan? De toenmalige voorzitter van de Chinese Communistische Partij, Jiang Zemin voelde zich bedreigd door het enorme aantal beoefenaars. Falun Dafa beoefenaars beschouwden hun spirituele discipline niet in strijd met de overheid, maar Jiang zag hen als een bedreiging. MEER >

Links: Beoefenaars op het plein van de Hemelse Vrede worden geslagen door politieagenten in burger, en in een politiebusje gesleept.

Moed uit
Overtuiging

Het doel van de Partij om Falun Dafa te elimineren door middel van geweld is kansloos gebleken.
Beoefenaars in China hebben op de vervolging gereageerd met pacifisme – spandoeken tonen op het Plein van de Hemelse Vrede, brieven smokkelen uit werkkampen, ’s nachts pamfletten schuiven onder deuren door. Met groot risico voor zichzelf gaan ze erop uit om de leugens te onthullen en mensen de waarheid te vertellen over de vervolging die deze onschuldige mensen ondergaan.

Links: Een beoefenaar houdt een geel spandoek omhoog op het Plein van de Hemelse Vrede. De Chinese karakters lezen “Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid”

Hierdoor geïnspireerd, brengt het artistieke team van Shen Yun deze verhalen naar podia over de hele wereld. Ze geven ze weer door middel van zang en dansdrama’s. Deze moed en boodschap van hoop blijkt zowel artiesten van Shen Yun als mensen in het publiek op gelijke wijze te raken.  (Ontdek meer: Shen Yun's 2011 dans “Geen Spijt”)